Rezultatele propuse a fi obținute în cadrul proiectului

 

1. Realizarea unei baze de date privind caracteristicile vântului în bazinul Mării Negre, în general, și în special în zona litoralului românesc. Aceste informații pot fi utile pentru realizarea de studii, cum ar fi evaluarea energiei vântului din zonele nearshore și offshore ale litoralului românesc în vederea instalării de ferme de vânt

2. Realizarea unei baze de date cu rezultatele simulărilor care conțin informații privind principalii parametrii de val din bazinul Mării Negre

3. Realizarea unei baze de date cu măsurători multi-satelit din bazinul Mării Negre

4. Identificarea erorilor sistematice care apar în predicția valurilor cu modele numerice în raport cu datele de satelit structurate pe luni, anotimpuri și global pentru perioada de 10 ani

5. Evidențierea principalelor caracteristici ale regimului de valuri din Marea Neagră pentru perioada analizată. Studii comparative în raport cu alte mări închise. Aceste rezultate pot reprezenta o bază de informare pentru creșterea siguranței navigației din Marea Neagră, pentru operațiunile offshore și activitățile din zonele portuare

6. Studii privind schemele DA aplicate în prezent, cu evidențierea principalelor avantaje și dezavantaje

7. O schemă DA funcțională în cadrul modelării numerice la nivelul de generare a valurilor reprezentat de întreg bazinul Mării Negre

8. Diagrame, grafice și rezultate statistice, realizate pentru perioada de 10 ani considerată, din care să poată fi identificată îmbunătățirea previziunilor parametrului SWH prin implementarea metodologiei DA

9. Diagrame, grafice și rezultate statistice, realizate pentru noua perioadă de 2 ani, din care să se identifice impactul în îmbunătățirea previziunilor parametrului SWH prin implementarea metodologiei DA

10. Studii privind importanța diverselor procese fizice în contextul condițiilor specifice litoralului românesc

11. Studii privind influența condițiilor locale asupra regimului de val

12. O metodologie DA pentru sistem operațional de predicție a valurilor

13. Studii privind eficacitatea metodologiei DA în cazul sistemului operațional în general, și în cazul zonelor costiere, în special

14. Studii comparative pentru analiza oportunității utilizării noilor metodologii aplicate

15. Evaluarea eficienței metodologiei bazată pe filtrul Kalman

16. Studii comparative între rezultate obținute cu diverse metodologii DA. Analiza impactului metodologiei DA în aria de transformare și în ariile locale

17. Studii privind acuratețea rezultatelor simulate în condiții energetice extreme

18. Realizarea de metodologii și proceduri de corecție a rezultatelor care prezintă erori semnificative

RAPORT ȘTIINȚIFIC 2013

RAPORT ȘTIINȚIFIC 2014

RAPORT ȘTIINȚIFIC 2015

RAPORT FINAL

 

 

 

 

 

 

PN-II-ID-PCE-2012-4-0089

Implementarea de metode de asimilare de date pentru a îmbunătăți predicția valurilor în zonele costiere românești ale Mării Negre

DAMWAVE

Site realizat de Ichinur OMER si actualizat de Alina Raileanu